fbpx
English English

  siglele competiției conect 04

Ați proiectat un sistem de control pentru familia de procesoare video CORIOmaster sau pentru serverele media Hippotizer care să stabilească standardul pe care să-l urmeze alții? Dacă aveți, ajutați-ne să evidențiem cea mai bună utilizare a API-urilor tvONE sau Green Hippo pentru controlul creativ sau pentru a rezolva problema fluxului de lucru a unui client.

Premii în bani de până la 1,000 USD vor fi acordate celor mai bune înregistrări din următoarele categorii:

 • Procesoare video CORIOmaster
 • Servere media Hippotizer
 • Instalare creativă folosind echipamentul nostru

Iată detaliile:

 • Completați și trimiteți formularul de mai jos înainte 14th 2022 mai.
 • Atașați un fișier care descrie designul dvs., explicând brief-ul clientului și cum ați folosit API-urile noastre de control cu ​​cel mai bun efect. (de ex. Word Doc sau PDF)
 • De asemenea, atașați orice altă documentație justificativă care ar putea include:
  • Un desen de contur
  • Fotografii
  • Linkuri video
  • Feedback-ul clientului
  • Fișier de configurare pentru CORIOmaster sau Hippotizer 


Cum pentru a intra:

Limită de (1) înscriere la extragerea cu premii, de persoană în perioada Promoției. Nu vor fi acceptate intrări multiple. Oricine folosește mai multe adrese de e-mail pentru a intra în promoții va fi neeligibil.

Intrarea reprezintă consimțământul de a participa la Promoții și pentru ca tvONE să obțină, să utilizeze și să transfere numele participantului, adresa de e-mail și alte detalii în scopuri de administrare a Promoției. tvONE nu va fi responsabil pentru intrările pierdute, incomplete, ilizibile, întârziate, direcționate greșit, furate sau mutilate; defecțiuni tehnice sau mecanice; erori în Regulamentul Oficial, în orice reclame sau materiale conexe; sau eroare de procesare. tvONE poate anula intrarea oricărui participant despre care consideră că a încercat să modifice sau să afecteze administrarea, securitatea, corectitudinea sau jocul adecvat al Promoției.

Vă rugăm să consultați regulile oficiale de mai jos înainte de a trimite formularul.

Începeți trimiterea:

Trageți și plasați fișiere aici sau Naviga

 

Regulament Oficial - Concursul de control CONECT
Acestea sunt Regulamentul Oficial pentru Concursul de Control CONECT („Promoția”). Promoția este administrată de tvONE („TV One Inc”), 621 Wilmer Avenue, Cincinnati, OH, 45226

Nu este necesară nicio achiziție pentru a intra sau a câștiga. Efectuarea unei achiziții nu va crește șansele de câștig. 

Eligibilitate 

Promoția este deschisă integratorilor, distribuitorilor, clienților și utilizatorilor finali. Nu este necesară nicio achiziție.
Angajații și agenții tvONE, afiliații, filialele sale, agențiile de publicitate și promovare și orice entitate implicată în dezvoltarea, producerea, implementarea, administrarea sau îndeplinirea Promoției (toate cele de mai sus, denumite colectiv „Entități de promovare”) și membrii familiei lor apropiate și/sau cei care locuiesc în aceeași gospodărie a acestor persoane, indiferent dacă sunt rude sau nu, nu sunt eligibili să participe la Promoție.

Desen
Câștigătorul premiului va fi selectat printr-o tragere la sorți pe 14 maith 2022, din toate înscrierile eligibile la extragerile de premii primite. Câștigătorii vor fi anunțați prin e-mail. Dacă un câștigător al premiului nu este eligibil să câștige sau dacă premiul nu este revendicat în 48 de ore, premiul va fi renunțat și poate fi selectat un câștigător alternativ.

premiile
3x premii pe primul loc de 1000 USD
3x premii pe locul al doilea de 500 USD

Câștigătorii premiului sunt responsabili pentru orice cheltuieli suportate în legătură cu premiile. Nu este permisă nicio înlocuire sau transfer de premii, cu excepția faptului că Entitățile de promovare își rezervă dreptul de a înlocui un premiu de valoare egală sau mai mare, în cazul în care un premiu oferit nu este disponibil. Toate taxele federale, de stat și locale pe premii sunt responsabilitatea exclusivă a câștigătorului. Detaliile premiului care nu sunt prezentate aici sunt la discreția exclusivă a Entităților de promovare.

Dacă li se solicită, câștigătorii trebuie să execute și să returneze o declarație de eligibilitate, exonerare de răspundere și (dacă este legal) declarație de publicitate în termen de trei zile de la notificare. Nerespectarea acestui lucru poate duce la descalificare, pierderea sau acordarea unui câștigător alternativ.

Eliberați
Prin primirea oricărui premiu, câștigătorul este de acord să elibereze și să păstreze inofensiv tvONE. și filialele, afiliații, furnizorii, distribuitorii, agențiile de publicitate/promovare și furnizorii de premii ai acestora, precum și fiecare dintre companiile mamă respective și acționarii, funcționarii, directorii, angajații, membrii, mandatarii și agenții fiecărei astfel de companii (colectiv, „Eliberat Părți”) din și împotriva oricărei revendicări sau cauze de acțiune, inclusiv, dar fără a se limita la, vătămare corporală, deces sau daune sau pierdere a proprietății, care decurg din participarea la Promoție sau din primirea sau utilizarea sau utilizarea greșită a oricărui premiu.

Reguli generale
Promoțiile sunt guvernate de legile Statelor Unite și ale statului Ohio și sunt supuse acestora.

Se aplică toate legile și reglementările federale, de stat și locale. Nulă acolo unde este interzis de lege. Câștigătorul premiului poate primi un formular IRS 1099 pentru valoarea premiilor lor. Prin participarea la o Promoție și/sau acceptând orice premiu, participanții acordă Entităților de Promoție permisiunea de a-și folosi numele, asemănările și imaginea în legătură cu Promoția în scopuri de publicitate, publicitate și promovare, fără alte compensații pentru participant, cu excepția cazului în care interzis de lege. Participanții sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial și deciziile arbitrilor, care sunt definitive și obligatorii în toate aspectele legate de Promoții. Entitățile de promovare nu sunt răspunzătoare pentru orice erori tipografice sau de altă natură în tipărirea ofertei, administrarea Promoțiilor sau anunțarea premiilor sau pentru înscrieri pierdute, întârziate, direcționate greșit, deteriorate, incomplete sau ilegale.

Entitățile de promovare își rezervă dreptul, la discreția lor, de a descalifica orice participant care se constată că (a) modifică sau încearcă să modifice procesul de înscriere sau (b) încalcă Regulile oficiale.

Litigii/Lege aplicabilă 
Cu excepția cazurilor în care este interzis, ca o condiție a participării la Promoții, participantul este de acord cu toate disputele care nu pot fi rezolvate între părți și toate revendicările și cauzele de acțiune care decurg din sau sunt legate de Promoție sau de orice premiu acordat sau de determinarea de câștigător va fi rezolvată individual, fără a recurge la nicio formă de acțiune colectivă. În plus, în orice astfel de dispută, în niciun caz participantului nu i se va permite să obțină premii și, prin prezenta, renunță la toate drepturile de a pretinde daune punitive, incidentale sau consecutive sau orice alte daune, inclusiv onorariile avocaților, iar participantul renunță în continuare la toate drepturile de a au înmulțit sau crescut daunele.

Toate problemele și întrebările, drepturile și obligațiile participantului în legătură cu Promoțiile vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile din Ohio, fără a da efect regulilor privind conflictul de legi ale acestora.

Lista câștigătorilor
Pentru numele Câștigătorilor Premiului, vă rugăm să contactați marketing@tvone.com