fbpx
English English

Yêu cầu tải xuống mô-đun điều khiển cho các sản phẩm CORIOmaster, CORIOview và CORIOmatrix. Các mô-đun này là để hỗ trợ bạn điều khiển các thiết bị tvONE của bạn và luôn có sẵn và hỗ trợ có giới hạn.

Chúng tôi cung cấp một API hoàn chỉnh cho các sản phẩm CORIOmaster và CORIOview, bạn có thể tìm thấy tài liệu tại đây - http://api.tvone.com. Tài liệu api CORIOmatrix có thể được tìm thấy trong tab tải xuống nhấn vào đây..