fbpx
English English

Ứng dụng C2 Messenger cho phép tạo và nhận các tin nhắn nối tiếp để hỗ trợ tích hợp các sản phẩm C2 vào hệ thống điều khiển.

Tải phần mềm:
Phiên bản 1.23 ProtocolTool_setup.zip

Điều này tương thích với các sản phẩm sau đây.

C2-7100 C2-7110 C2-7200 C2-7210 C2-7260

1T-C2-100 1T-C2-150
1T-C2-200 1T-C2-250
1T-C2-400
C2-160 C2-260

C2-1100 C2-1150
C2-1200 C2-1250 C2-1350

C2-2100 C2-2105 C2-2150 C2-2155
C2-2200\A C2-2205\A C2-2250\A C2-2255\A C2-2350\A C2-2355\A

C2-5000 C2-4000