fbpx
English English

Phiên bản mới nhất của ứng dụng này là phiên bản 1.10

Ứng dụng có thể được tải xuống tại đây: minicp_setup.exe

Các phiên bản trước của ứng dụng có thể được tải xuống bên dưới:
phiên bản 1.07
minicp_setup 1.07.zip

Hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt chương trình cơ sở mới nhất trong thiết bị của mình
trước khi sử dụng phần mềm này
Cập nhật chương trình cơ sở 1T-C2 Series
Cập nhật chương trình cơ sở C2-160 C2-260

For: 1T-C2-100 1T-C2-150 1T-C2-200 1T-C2-250 1T-C2-400 C2-160
C2-260,1T-C2-750, 1T-C2-760

MiniCp là một ứng dụng nhẹ cho phép toàn quyền kiểm soát các sản phẩm trên, nếu bạn yêu cầu giao diện đồ họa hơn cho các sản phẩm, vui lòng xem tại đây: C2-160, C2-260, C2-1000, C2-2000, C2-3000, 1T- Phần mềm Bảng điều khiển Windows Series C2, C2-7000 (WCP)