fbpx
English English

Chào mừng bạn đến với trang chương trình cơ sở Beta!
Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy hai phần một dành cho Phần mềm Windows Beta và một dành cho phần sụn Đơn vị Beta.

** SỬ DỤNG PHẦN MỀM BETA NÀY VỚI RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN **

Nếu bạn muốn thử điều này, vui lòng làm như vậy, nhưng hãy nhớ rằng các thử nghiệm đầy đủ vẫn chưa hoàn thành và một số lỗi có thể vẫn còn.Nếu bạn phát hiện bất kỳ vấn đề nào hoặc có bất kỳ nhận xét hoặc đề xuất nào khác, vui lòng gửi email cho họ đến: tech.europe@tvone.com

Các lỗi, sự cố và đề xuất, khi chúng được biết đến, sẽ được liệt kê ở cuối mỗi phần.


Không có dự án beta hiện tại để tải xuống.

 


VUI LÒNG QUAY LẠI MỌI Ý KIẾN CỦA BẠN - NÓ LUÔN ĐƯỢC CHẤP NHẬN! CẢM ƠN :-)