fbpx
English English

trình dự án av


tvONE Đơn Đệ trình Bảo vệ Dự án.
Hoàn thành biểu mẫu này để xem xét của tvONE. Bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chương trình hoặc để được hỗ trợ về cấu hình hệ thống, vui lòng liên hệ với
đại diện bán hàng của tvONE.
Các trường có dấu * là bắt buộc

Nhập tên công ty của bạn

Thông tin liên hệ của người bán lại

Nhập lời dẫn đầu cho biểu mẫu bảo vệ dự án này
Nhập tên cho dự án bạn đang gửi
Nhập địa chỉ email liên hệ của khách hàng tiềm năng
Nhập số điện thoại của người liên hệ chính
Nhập địa chỉ
Thêm thông tin địa chỉ bổ sung
Nhập thành phố của bạn
Nhập tiểu bang hoặc tỉnh của bạn
Nhập mã zip hoặc mã bưu điện của bạn

Chi tiết thông tin dự án

Nhập những gì hệ thống của bạn được thiết kế để làm và công dụng của thành phần tvONE chính.
Nhập giá trị dự án ước tính của thiết bị tvONE
Nhập ngày bắt đầu dự án ước tính của bạn
Nhập các sản phẩm bạn đang sử dụng trong dự án này hoặc tvONE Trích dẫn #
Nhập tổ chức của người dùng cuối
Nhập địa chỉ email của người dùng cuối
Nhập số điện thoại của người dùng cuối
Nhập địa chỉ nơi thiết bị sẽ được lắp đặt
Thêm bất kỳ ghi chú bổ sung nào nếu cần

thông tin tvONE

Chọn đại diện tvONE của bạn