fbpx
English English

Kiểm soát Giải pháp

Sản phẩm lọc

Biểu ngữ GH HippotizerMediaServers

  • Chuyển sang bố cục lưới
  • Chuyển sang bố cục bảng
Mã hàng: 1T-CL-322-EU

Một giải pháp dựa trên Ethernet dễ sử dụng, hiệu quả về chi phí phù hợp với bất kỳ hộp treo tường tiêu chuẩn kiểu EU nào. Có thể được sử dụng trên toàn thế giới.

Mã hàng: 1T-CL-322-Mỹ

Một giải pháp dựa trên Ethernet dễ sử dụng, hiệu quả về chi phí phù hợp với bất kỳ hộp treo tường tiêu chuẩn kiểu Mỹ nào. Có thể được sử dụng trên toàn thế giới.