fbpx
English English

Blogs

Các chuyên gia phòng điều khiển yêu cầu hiệu suất USB liền mạch khi truy cập các hệ thống quan trọng thông qua giải pháp KVM trong các ứng dụng chính phủ, chăm sóc sức khỏe và công nghiệp. Để giúp bạn đưa ra những lựa chọn đúng đắn khi chọn nhiệm vụ quan trọng tiếp theo của mình, hệ thống KVM qua IP, chúng tôi đã tạo ra hướng dẫn năm điểm hữu ích này.

  Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe yêu cầu quyền truy cập tức thì vào hệ thống giám sát, chẩn đoán và truy cập dữ liệu của họ để nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân của họ. Công tắc KVM có thể cải thiện đáng kể hiệu quả của bạn, giữ cho PC của bạn an toàn và bảo mật trong khi loại bỏ các bàn làm việc lộn xộn - tất cả những lợi ích tuyệt vời trừ khi bạn chọn KVM không hỗ trợ các tính năng mà người dùng ngày nay yêu cầu trong các ứng dụng y tế. 

Các chuyên gia Phòng điều khiển cố gắng liên tục nâng cao quy trình ra quyết định của họ bằng cách thu thập, phân phối và trực quan hóa lượng dữ liệu có sẵn ngày càng tăng mà không có bất kỳ độ trễ trực quan nào. Đổi lại, điều này cung cấp nhận thức tình huống 360 ° hoàn chỉnh, giúp người điều hành và các bên liên quan của họ đưa ra đánh giá tối ưu về tình huống. Hệ thống KVM chắc chắn là trái tim của nhiều phòng điều khiển và trung tâm điều hành trong các ứng dụng chính phủ, chăm sóc sức khỏe và công nghiệp, và điều quan trọng là nó phải cung cấp hiệu suất độ trễ thấp nhất có thể.

 KVM là gì? Công tắc KVM cho phép người dùng điều khiển nhiều máy tính từ một hoặc nhiều bộ bàn phím, màn hình video và chuột. KVM có thể cải thiện đáng kể hiệu quả của bạn, giữ cho PC của bạn an toàn và bảo mật, đồng thời loại bỏ các bàn làm việc lộn xộn - tất cả những lợi ích tuyệt vời trừ khi bạn chọn KVM không hỗ trợ các tính năng mà người dùng ngày nay yêu cầu. Một trong những tính năng chính mà hiếm có giải pháp KVM tìm thấy là khả năng quản lý HDCP.

“Thế hệ thu phóng” ngày càng đòi hỏi môi trường hợp tác, nhiều cửa sổ theo tiêu chuẩn. Khi các cá nhân mạo hiểm đến nơi làm việc của họ, mỗi phút họ dành cho nhau cần tập trung vào việc chia sẻ thông tin liền mạch. Yêu cầu này chắc chắn sẽ mở rộng đến các hệ thống KVM ở trung tâm của nhiều phòng điều khiển và trung tâm điều hành trong các ứng dụng chính phủ, chăm sóc sức khỏe và công nghiệp để cho phép người vận hành đưa ra quyết định đúng đắn một cách nhanh chóng. 

  Công tắc KVM có thể cải thiện đáng kể hiệu quả của bạn, giữ cho PC của bạn an toàn và bảo mật trong khi loại bỏ các bàn làm việc bừa bộn - tất cả những lợi ích tuyệt vời trừ khi bạn chọn KVM không hỗ trợ các tính năng mà người dùng ngày nay yêu cầu. Khi bạn đang chọn công tắc KVM tiếp theo của mình, hãy đảm bảo rằng nó đáp ứng mọi yêu cầu của bạn - chúng tôi đã chuẩn bị danh sách tám điểm tiện dụng này để bạn có những lựa chọn phù hợp.