fbpx
English English

 

Trong nỗ lực xây dựng khả năng hiển thị với Người bán lại của chúng tôi, tvONE đang cung cấp Chương trình nhà bán lẻ trực tuyến.

Với thỏa thuận này, tvONE đồng ý hiển thị trên trang web tvONE.com thông tin sau từ các Nhà bán lẻ Trực tuyến của chúng tôi.

  1. Logo của công ty
  2. Chi tiết email liên hệ
  3. website URL
  4. Khu vực bán hàng

 

Các chi tiết này sẽ được hiển thị trên trang web tvONE, được liệt kê trực tiếp từ nhưng không giới hạn ở tất cả các dòng sản phẩm Racking và Power, để tăng khả năng hiển thị và cung cấp một kênh bán hàng thay thế cho khách hàng của chúng tôi thông qua trang web tvONE.

Để đọc toàn bộ thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng nhấn vào đây .

 Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành nhà bán lẻ trực tuyến, vui lòng gửi biểu mẫu bên dưới: