fbpx
English English

Sa kasalukuyan, ang serye lamang ng C2-2000A, serye ng C2-6000, serye ng C2-8000 at ang mga yunit ng 1T-C2-750 at 1T-C2-760 na may parehong mga input at output ng DVI na sumusuporta sa HDCP sa saklaw ng CORIO (mga yunit na nagsisimula sa 'C2 ').