fbpx
English English

Mangyaring hanapin sa ibaba ang pinakabagong mga bersyon ng dokumentasyon ng pagsunod sa ligal sa EU / FCC para sa lahat ng mga produkto ng tvONE.
(Ika-1 ng Hulyo 2020)

Pagpahayag ng Pagsunod sa Produkto ng tvONE ng Pagsunod sa EMC.pdf

Pagpahayag ng Pagsunod sa Produkto ng tvONE ng Pagsunod sa FCC.pdf

Pagpapahayag ng Pagsunod sa Produkto ng tvONE ng Pagsunod sa LVD.pdf

Deklarasyon ng Pinagmulan ng Pagsunod sa Produkto ng tvONE.pdf

Pahayag ng Pagsunod sa Produkto ng tvONE ng REACH Compliance.pdf

Pagpahayag ng Pagsunod sa Produkto ng tvONE ng Pagsunod sa RoHS.pdf

tvONE Conflict Minerals Statement.pdf tvONE Confilct Minerals Statement.pdf

tvONE CMRT Pagsumite tvONE CMRT Nob 2020.xlsx

Pagsunod sa Produkto ng tvONE, Proposisyon ng California 65 Pagpapahayag Pagsunod sa Produkto ng tvONE, Proposisyon ng California 65 Pagpapahayag.pdf

tvONE ISO Certification (ika-17 ng Setyembre 2018) TV One Ltd ISO 9001-2015 Certificate.pdf

tvONE SAM_CAGE Code Certificate (19 Agosto 2019) SAM_CAGE Code Certificate = 07AU4 as of 19-Aug-19.pdf

tvONE NDAA Sertipiko ng Pagsunod.pdf