fbpx
English English
 
Ang Trade Agreements Act (“TAA”) na pinagtibay noong Hulyo 26, 1979, ay nilayon upang pasiglahin ang patas at bukas na kalakalang pandaigdig.
Kinakailangan nito na ang Pamahalaan ng US ay maaaring makakuha lamang ng mga produkto na gawa sa US o ginawa sa mga bansang kinikilalang sumusuporta sa patas at bukas na kalakalang internasyonal. Hinihiling pa ng batas na dapat patunayan ng mga kontratista na ang bawat isa sa kanilang mga produktong pangwakas na kukunin ng isang entity ng gobyerno sa US ay nakakatugon sa mga kinakailangan sa lugar ng paggawa.
 
Sumusunod ang tvONE sa mga tuntunin ng Trade Agreements Act (TAA).
 
Ang pagsunod sa mga regulasyon ng TAA ay nagsisiguro ng pagiging karapat-dapat para sa General Services Administration – GSA Schedule at iba pang mga pederal na kontrata sa pagkuha.
 
Ang pagsunod sa TAA ay nangangahulugan na ang isang produkto ay ginawa o sumailalim sa malaking pagbabago sa loob ng United States o isang itinalagang bansa. Para sa isang listahan ng mga itinalagang bansa ng TAA, pindutin dito.