fbpx
English English

แอปพลิเคชัน C2 Messenger ช่วยให้สามารถสร้างและรับข้อความอนุกรมเพื่อช่วยในการรวมผลิตภัณฑ์ C2 เข้ากับระบบควบคุม

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์:
เวอร์ชัน 1.23 ProtocolTool_setup.zip

เข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

C2-7100 C2-7110 C2-7200 C2-7210 C2-7260

1T-C2-100 1T-C2-150
1T-C2-200 1T-C2-250
1T-C2-400
ค2-160 ซี2-260

ค2-1100 ซี2-1150
C2-1200 C2-1250 C2-1350

C2-2100 C2-2105 C2-2150 C2-2155
C2-2200\A C2-2205\A C2-2250\A C2-2255\A C2-2350\A C2-2355\A

ค2-5000 ซี2-4000