fbpx
English English

เฟิร์มแว

อัพเดตเฟิร์มแวร์ซีรีส์ C2-7000 หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์นี้ไม่รับประกันว่าจะทำงานบน Windows Vista เวอร์ชันปัจจุบันของเฟิร์มแวร์คือเวอร์ชัน 265: สำหรับ C2-7100, C2-7200: c25_c2_7000_v265.exe สำหรับ C2-7110, C2-7210, C2-7260, C2-7310 (266): c25_c2_7010_v265_266.exe