fbpx
English English

CORIOmaster Micro - C3-503 - อัปเดตเฟิร์มแวร์

20 2022 ตุลาคม

รุ่นล่าสุดสำหรับ CORIOmaster micro (C3-503) มีวางจำหน่ายแล้ว:

**หมายเหตุ: ลูกค้าที่ใช้งาน M412_06 หรือระบบเฟิร์มแวร์รุ่นก่อนหน้าไม่จำเป็นต้องอัปเกรดเป็นเวอร์ชันนี้ จำเป็นเฉพาะในกรณีที่ติดตั้งโมดูลใหม่เข้ากับแชสซีที่มีอยู่ เนื่องจากเราจัดการกับปัญหาการจัดหาส่วนประกอบ**

หมายเหตุรีลีส

เฟิร์มแวร์ tvONE-CORIOmaster M412_09.pdf

CORIOmaster ไมโคร FW M412_09T
M412_09T_DAT.ZIP

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ CORIOdiscover เพื่อสำรอง / อัปเกรดและกู้คืนการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณ
รุ่นล่าสุดมีจำหน่ายด้านล่าง:
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ CORIOdiscover

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร API ได้จากไมโครไซต์ของ tvONE https://api.tvone.com


26 2022 กรกฎาคม

รุ่นล่าสุดสำหรับ CORIOmaster micro (C3-503) มีวางจำหน่ายแล้ว:

**โปรดทราบ: เฟิร์มแวร์ M412_04 ถูกแทนที่ด้วย M412_06**

หมายเหตุรีลีส
tvONE - CORIOmaster M412_06 Firmware Release Notes.pdf

CORIOmaster ไมโคร FW M412_06T
M412_06T_DAT.ZIP

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ CORIOdiscover เพื่อสำรอง / อัปเกรดและกู้คืนการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณ
รุ่นล่าสุดมีจำหน่ายด้านล่าง:
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ CORIOdiscover

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร API ได้จากไมโครไซต์ของ tvONE https://api.tvone.com


21 มีนาคม 2022

รุ่นล่าสุดสำหรับ CORIOmaster micro (C3-503) มีวางจำหน่ายแล้ว:

หมายเหตุรีลีส
tvONE-CORIOmaster M411_08 Firmware Release Notes.pdf

CORIOmaster ไมโคร FW M4011_08T
M411_08T_DAT.ZIP

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ CORIOdiscover เพื่อสำรอง / อัปเกรดและกู้คืนการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณ
รุ่นล่าสุดมีจำหน่ายด้านล่าง:
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ CORIOdiscover

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร API ได้จากไมโครไซต์ของ tvONE https://api.tvone.com


23 2022 กุมภาพันธ์


รุ่นล่าสุดสำหรับ CORIOmaster micro (C3-503) มีวางจำหน่ายแล้ว:

หมายเหตุรีลีส
tvONE-CORIOmaster M411_03 Firmware Release Notes.pdf

CORIOmaster ไมโคร FW M411_03(T)
M411_03T_DAT.ZIP

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ CORIOdiscover เพื่อสำรอง / อัปเกรดและกู้คืนการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณ
รุ่นล่าสุดมีจำหน่ายด้านล่าง:
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ CORIOdiscover

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร API ได้จากไมโครไซต์ของ tvONE https://api.tvone.com


*** ขณะนี้แอป CORIOmaster v1.0.1 ไม่รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายรายการการสนับสนุนนี้จะมีให้ในภายหลัง ***


6 พฤศจิกายน 2020
รุ่นล่าสุดสำหรับ CORIOmaster micro (C3-503) มีวางจำหน่ายแล้ว:

หมายเหตุรีลีส
tvONE-CORIOmaster M410_05 Firmware Release Notes.pdf

CORIOmaster ไมโคร FW M410_05(T)
M410_05T_DAT.ZIP

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ CORIOdiscover เพื่อสำรอง / อัปเกรดและกู้คืนการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณ
รุ่นล่าสุดมีจำหน่ายด้านล่าง:
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ CORIOdiscover

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร API ได้จากไมโครไซต์ของ tvONE https://api.tvone.com


*** ขณะนี้แอป CORIOmaster v1.0.1 ไม่รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายรายการการสนับสนุนนี้จะมีให้ในภายหลัง ***


22 มี.ค. 2019 M406_0Q (T)
รุ่นล่าสุดสำหรับ CORIOmaster micro (C3-503) มีวางจำหน่ายแล้ว:

หมายเหตุรีลีส
บันทึกย่อประจำรุ่นเฟิร์มแวร์ tvONE-CORIOmaster M406_0Q.pdf

CORIOmaster ไมโคร FW M406_0Q (T)
M406_0QT_DAT.ZIP

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ CORIOdiscover เพื่อสำรอง / อัปเกรดและกู้คืนการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณ
รุ่นล่าสุดมีจำหน่ายด้านล่าง:
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ CORIOdiscover

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร API ได้จากไมโครไซต์ของ tvONE https://api.tvone.comหมายเหตุประจำรุ่นเฟิร์มแวร์:
บันทึกย่อประจำรุ่นเฟิร์มแวร์ tvONE-CORIOmaster M406_0M .pdf


22 ม.ค. 2019 M406_0J (T)
รุ่นล่าสุดสำหรับ CORIOmaster micro (C3-503) มีวางจำหน่ายแล้ว:

หมายเหตุรีลีส
บันทึกย่อประจำรุ่นเฟิร์มแวร์ tvONE-CORIOmaster M406_0J (ม.ค. 2019) .pdf

CORIOmaster ไมโคร FW M406_0J (T)
M406_0JT_DAT.ZIP

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ CORIOdiscover เพื่อสำรอง / อัปเกรดและกู้คืนการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณ
รุ่นล่าสุดมีจำหน่ายด้านล่าง:
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ CORIOdiscover

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร API ได้จากไมโครไซต์ของ tvONE https://api.tvone.com


12 / 12 / 2017
รุ่นล่าสุดสำหรับ CORIOmaster micro (C3-503) มีวางจำหน่ายแล้ว:

หมายเหตุรีลีส
tvONE - CORIOmaster Firmware Release M404_08 (8 พ.ย. 2017) .pdf

เฟิร์มแวร์ใหม่ M404_08T
M404_08T_DAT.ZIP

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ CORIOdiscover เพื่อสำรอง / อัปเกรดและกู้คืนการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณ
รุ่นล่าสุดมีจำหน่ายด้านล่าง:
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ CORIOdiscover

เอกสาร API:
คำสั่ง tvONE CORIOmaster-v2.0.7.pdf


23 / 06 / 2017
รุ่นล่าสุดสำหรับ CORIOmaster micro (C3-503) มีวางจำหน่ายแล้ว:

หมายเหตุรีลีส
tvONE - CORIOmaster Firmware Release M404_03 (20 มิ.ย. 2017) .pdf

เฟิร์มแวร์ใหม่ M404_03T
M404_03T_DAT.ZIP

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ CORIOdiscover เพื่อสำรอง / อัปเกรดและกู้คืนการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณ
รุ่นล่าสุดมีจำหน่ายด้านล่าง:
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ CORIOdiscover

เอกสาร API:
คำสั่ง tvONE CORIOmaster-v2.0.4.pdf


18 / 4 / 2017
เรายินดีที่จะประกาศการเปิดตัว FW ครั้งแรกสำหรับไมโคร CORIOmaster ใหม่ของเราซึ่งเป็นรุ่นใหม่สำหรับตระกูล CORIOmax

FW M403_03T

หมายเหตุรีลีส
tvONE - CORIOmaster Firmware Release M403_03 (6 เมษายน 2017) .pdf

CORIOmaster FW M403_03T
M403_03T_DAT.ZIP

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ CORIOdiscover เพื่อสำรอง / อัปเกรดและกู้คืนการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณ
(โปรดคลายซิปไฟล์เฟิร์มแวร์ก่อนเริ่มต้นการโอนไปยังหน่วย) เวอร์ชัน 1.3.2.4 มีจำหน่ายด้านล่าง:
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ CORIOdiscover

CORIO ค้นพบบันทึกประจำรุ่น
tvONE - CORIOdiscover Release Notes 1.3.2.4 (5 เมษายน 2017) .pdf

เอกสาร API:
คำสั่ง tvONE CORIOmaster-v2.0.3.pdf