fbpx
English English

CORIOmaster - เฟิร์มแวร์ C3-540

20 2022 ตุลาคม

**หมายเหตุ: ลูกค้าที่ใช้งาน M412_06 หรือระบบเฟิร์มแวร์รุ่นก่อนหน้าไม่จำเป็นต้องอัปเกรดเป็นเวอร์ชันนี้ จำเป็นเฉพาะในกรณีที่ติดตั้งโมดูลใหม่เข้ากับแชสซีที่มีอยู่ เนื่องจากเราจัดการกับปัญหาการจัดหาส่วนประกอบ**

เฟิร์มแวร์ใหม่: M412_09M_DAT.ZIP

หมายเหตุรีลีส
เฟิร์มแวร์ tvONE-CORIOmaster M412_09.pdf

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ CORIOdiscover เพื่อสำรอง / อัปเกรดและกู้คืนการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณ
รุ่นล่าสุดมีจำหน่ายด้านล่าง:
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ CORIOdiscover

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร API ได้จากไมโครไซต์ของ tvONE https://api.tvone.com 


26 2022 กรกฎาคม

**โปรดทราบ: เฟิร์มแวร์ M412_04 ถูกแทนที่ด้วย M412_06**

เฟิร์มแวร์ใหม่: M412_06M_DAT.ZIP

หมายเหตุรีลีส
tvONE - CORIOmaster M412_06 Firmware Release Notes.pdf

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ CORIOdiscover เพื่อสำรอง / อัปเกรดและกู้คืนการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณ
รุ่นล่าสุดมีจำหน่ายด้านล่าง:
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ CORIOdiscover

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร API ได้จากไมโครไซต์ของ tvONE https://api.tvone.com 


21 มีนาคม 2022

เฟิร์มแวร์ใหม่: M411_08M_DAT.ZIP

หมายเหตุรีลีส
tvONE-CORIOmaster M411_08 Firmware Release Notes.pdf

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ CORIOdiscover เพื่อสำรอง / อัปเกรดและกู้คืนการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณ
รุ่นล่าสุดมีจำหน่ายด้านล่าง:
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ CORIOdiscover

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร API ได้จากไมโครไซต์ของ tvONE https://api.tvone.com 


23 2022 กุมภาพันธ์

เฟิร์มแวร์ใหม่: M411_03M_DAT.ZIP

หมายเหตุรีลีส
tvONE-CORIOmaster M411_03 Firmware Release Notes.pdf

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ CORIOdiscover เพื่อสำรอง / อัปเกรดและกู้คืนการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณ
รุ่นล่าสุดมีจำหน่ายด้านล่าง:
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ CORIOdiscover

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร API ได้จากไมโครไซต์ของ tvONE https://api.tvone.com 


6 พฤศจิกายน 2020

เฟิร์มแวร์ใหม่: M410_05M_DAT.ZIP

หมายเหตุรีลีส
tvONE-CORIOmaster M410_05 Firmware Release Notes.pdf

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ CORIOdiscover เพื่อสำรอง / อัปเกรดและกู้คืนการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณ
รุ่นล่าสุดมีจำหน่ายด้านล่าง:
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ CORIOdiscover

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร API ได้จากไมโครไซต์ของ tvONE https://api.tvone.com 


01 / เมษายน / 2020 M406BS5


หมายเหตุรีลีส
tvONE-CORIOmaster M406BS5 Firmware Release Notes.pdf

CORIOmaster FW M406BS5
M406BS5M_DAT.ZIP

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ CORIOdiscover เพื่อสำรอง / อัปเกรดและกู้คืนการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณ
รุ่นล่าสุดมีจำหน่ายด้านล่าง:
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ CORIOdiscover

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร API ได้จากไมโครไซต์ของ tvONE https://api.tvone.com 


04 / ต.ค. / 2019 M406BS1 (M)


หมายเหตุรีลีส
บันทึกย่อประจำรุ่นเฟิร์มแวร์ tvONE-CORIOmaster M406BS1.pdf

CORIOmaster FW M406BS1 (M)
M406BS1M_DAT.ZIP

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ CORIOdiscover เพื่อสำรอง / อัปเกรดและกู้คืนการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณ
รุ่นล่าสุดมีจำหน่ายด้านล่าง:
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ CORIOdiscover

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร API ได้จากไมโครไซต์ของ tvONE https://api.tvone.com


22 / มี.ค. / 2019

เฟิร์มแวร์ใหม่ M406_0Q (M): M406_0QM_DAT.ZIP
หมายเหตุประจำรุ่นเฟิร์มแวร์: บันทึกย่อประจำรุ่นเฟิร์มแวร์ tvONE-CORIOmaster M406_0Q.pdf

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ CORIOdiscover เพื่อสำรอง / อัปเกรดและกู้คืนการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณ
รุ่นล่าสุดมีจำหน่ายด้านล่าง:
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ CORIOdiscover

เอกสาร API: https://api.tvone.com/หมายเหตุประจำรุ่นเฟิร์มแวร์: บันทึกย่อประจำรุ่นเฟิร์มแวร์ tvONE-CORIOmaster M406_0M .pdf


22 / ม.ค. / 2019

เฟิร์มแวร์ใหม่ M406_0J (M): M406_0JM_DAT.ZIP
หมายเหตุประจำรุ่นเฟิร์มแวร์: บันทึกย่อประจำรุ่นเฟิร์มแวร์ tvONE-CORIOmaster M406_0J (ม.ค. 2019) .pdf

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ CORIOdiscover เพื่อสำรอง / อัปเกรดและกู้คืนการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณ
รุ่นล่าสุดมีจำหน่ายด้านล่าง:
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ CORIOdiscover

เอกสาร API: https://api.tvone.com/


12 / ธ.ค. / 2017

เฟิร์มแวร์ใหม่ M404_08M: M404_08M _DAT.ZIP
หมายเหตุประจำรุ่นเฟิร์มแวร์: tvONE - CORIOmaster Firmware Release M404_08 (8 พ.ย. 2017) .pdf

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ CORIOdiscover เพื่อสำรอง / อัปเกรดและกู้คืนการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณ
รุ่นล่าสุดมีจำหน่ายด้านล่าง:
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ CORIOdiscover

เอกสาร API: คำสั่ง tvONE CORIOmaster-v2.0.7.pdf


23 / มิ.ย. / 2017

เฟิร์มแวร์ใหม่ M404_03M: M404_03M_DAT.ZIP
หมายเหตุประจำรุ่นเฟิร์มแวร์: tvONE - CORIOmaster Firmware Release M404_03 (20 มิ.ย. 2017) .pdf

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ CORIOdiscover เพื่อสำรอง / อัปเกรดและกู้คืนการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณ
รุ่นล่าสุดมีจำหน่ายด้านล่าง:
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ CORIOdiscover

เอกสาร API: คำสั่ง tvONE CORIOmaster-v2.0.4.pdf

 


18 / Apr / 17

เฟิร์มแวร์ใหม่ M403_03M: M403_03M_DAT.ZIP
หมายเหตุประจำรุ่นเฟิร์มแวร์: tvONE - CORIOmaster Firmware Release M403_03 (6 เมษายน 2017) .pdf

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ CORIOdiscover

เอกสาร API: คำสั่ง tvONE CORIOmaster-v2.0.3.pdf


28 / มี.ค. / 17

เฟิร์มแวร์ใหม่ M401_02M: M401_02M_DAT.ZIP
หมายเหตุประจำรุ่นเฟิร์มแวร์: บันทึกย่อประจำรุ่นเฟิร์มแวร์ tvONE CORIOmaster M401_02 (03-05-2016) .pdf

(M402_01L ออกเมื่อวันที่ 3/5/16 ถูกเพิกถอนสำหรับเวอร์ชันนี้)


27 / ม.ค. / 17

M402_01

หมายเหตุรีลีส
tvONE - CORIOmaster Firmware Release M402_01 (26 มกราคม 2017) .pdf

CORIOmaster มินิ FW M402_01
** ลบออก **


21 / ม.ค. / 17

เอกสาร CORIOmaster & CORIOmaster mini API v2.0.2
คำสั่ง tvONE CORIOmaster-v2.0.2.pdf


3rd พฤษภาคม 2016

รุ่นล่าสุดสำหรับ CORIOmaster mini (C3-510) พร้อมให้บริการแล้ว

เฟิร์มแวร์รุ่นใหม่นี้เพิ่มคุณสมบัติใหม่และน่าตื่นเต้นเช่นการรองรับผู้เล่น 4: 2: 2 4k และการแนะนำความสะดวกในการเปลี่ยนหน้าต่าง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูบันทึกประจำรุ่นด้านล่าง

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ CORIOdiscover เพื่อสำรอง / อัปเกรดและกู้คืนการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณ (โปรดคลายซิปไฟล์เฟิร์มแวร์ก่อนเริ่มต้นการถ่ายโอนไปยังหน่วย)
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ CORIOdiscover

เฟิร์มแวร์ใหม่ M401_02M: M401_02M_DAT.ZIP
หมายเหตุประจำรุ่นเฟิร์มแวร์: บันทึกย่อประจำรุ่นเฟิร์มแวร์ tvONE CORIOmaster M401_02 (03-05-2016) .pdf


16th มกราคม 2016

รุ่นล่าสุดสำหรับ CORIOmaster mini (C3-510) พร้อมให้บริการแล้ว

เฟิร์มแวร์และ CORIOgrapher รุ่นใหม่นี้เพิ่มการรองรับ tvONE ล่าสุดโมดูลอินพุต HDMI 4K (CM-HDMI-4K-2IN & CM-HDMI-4K-2IN-FF) ดูบันทึกประจำรุ่นสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุต้องอัพเกรดทั้ง CORIOgrapher v 2.1.2.4 และเฟิร์มแวร์ CORIOmaster M400 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ CORIOdiscover เพื่อสำรอง / อัปเกรดและกู้คืนการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณ (โปรดคลายซิปไฟล์เฟิร์มแวร์ก่อนเริ่มต้นการถ่ายโอนไปยังหน่วย) เวอร์ชันใหม่ 1.1.1.5 พร้อมใช้งานจาก CORIOdiscover_1.1.1.5.exe

เฟิร์มแวร์ใหม่ M400_05M: M400_05M_DAT.ZIP
หมายเหตุประจำรุ่นเฟิร์มแวร์: บันทึกย่อประจำรุ่นเฟิร์มแวร์ tvONE CORIOmaster M400_05 (16-01-2016) .pdf


22nd October 2015

รุ่นล่าสุดสำหรับ CORIOmaster mini (C3-510) พร้อมให้บริการแล้ว

เฟิร์มแวร์และ CORIOgrapher รุ่นใหม่นี้ช่วยให้รองรับเอาต์พุต 4k30 รวมทั้งรองรับ BRAND NEW CORIOgrapher v2.0 ดูบันทึกประจำรุ่นสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม CORIOgrapher V2 ต้องใช้เฟิร์มแวร์ M309 ขึ้นไป

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ CORIOdiscover เพื่อสำรอง / อัปเกรดและกู้คืนการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณ (โปรดคลายซิปไฟล์เฟิร์มแวร์ก่อนเริ่มต้นการถ่ายโอนไปยังหน่วย) เวอร์ชันใหม่ 1.1.1.5 พร้อมใช้งานจาก CORIOdiscover_1.1.1.5.exe

เฟิร์มแวร์ใหม่ M309_01M: M309_01M_DAT.ZIP
หมายเหตุประจำรุ่นเฟิร์มแวร์: tvONE M309_01 CORIOmaster - CORIOmaster mini Release Notes.pdf