fbpx
English English

 

Välkommen till webbplatsen för tvONE, världsklassutvecklare och tillverkare av videokonvertering och AV-signaldistributionsteknik. Ikraftträdandedatumet för dessa användarvillkor ("villkor") är 20 juli 2017. Den nuvarande versionen av dessa villkor ersätter och ersätter alla tidigare användarvillkor som gäller för denna webbplats.

Läs dessa villkor noggrant så att du förstår villkoren för åtkomst och användning av webbplatsen och tillhörande tjänster. Vi kan göra ändringar i dessa villkor då och då när vår webbplats utvecklas, så kom tillbaka ofta. Din fortsatta användning av sajten och tillhörande tjänster efter publicerade ändringar av villkoren utgör ditt samtycke till dem. Om du inte godkänner villkoren, använd inte vår webbplats.

Integritetspolicy

Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår insamling och användning av personlig information som diskuteras i vår integritetspolicy, som härmed införlivas i dessa villkor. En kopia av sekretesspolicyn kan nås här: https://tvone.com/privacy-policy

Tillåten användning

Denna webbplats är avsedd att ge information om våra produkter och tjänster. Vi ger dig en begränsad, icke-exklusiv, återkallbar licens att använda webbplatsen på ett sätt som överensstämmer med dessa villkor. Denna licens inkluderar inte rätten att ändra, reproducera, kopiera eller sälja något av innehållet på webbplatsen; att kringgå alla tekniska åtgärder som används för att förhindra eller begränsa åtkomst till någon del av webbplatsen; att använda datautvinning, robotar eller liknande automatiserade datainsamlings- och extraktionsverktyg för att komma åt webbplatsen; att bryta mot eller försöka kränka webbplatsens säkerhet; eller att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion.

Du samtycker till att endast använda denna webbplats för lagliga ändamål och i enlighet med dessa villkor. Du bekräftar att din användning av denna webbplats efter eget gottfinnande och att din licens att använda webbplatsen kan avslutas när som helst. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, vägra att ge någon tjänst och att blockera eller förhindra din framtida åtkomst till och användning av denna webbplats. 

Ditt konto

Innan du kan använda vissa tjänster som är associerade med den här webbplatsen kan du behöva registrera dig på webbplatsen. Du godkänner och garanterar att all information du tillhandahåller oss via denna webbplats, inklusive men inte begränsad till någon kontaktinformation och annan registreringsinformation för ditt konto, är sanningsenlig och korrekt.

Du samtycker till att ta ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt konto. Vi är varken ansvariga för eller ansvariga för förlust eller annan skada som du kan drabbas av till följd av att någon annan använder ditt användarkonto eller lösenord, antingen med eller utan din vetskap.

Varumärken och upphovsrätt

Varumärken, klädsel, logotyper och servicemärken som visas på denna webbplats ägs av tvONE och tredje part. Ingenting på denna webbplats får tolkas som att det underförstås ge någon rätt eller licens att använda något varumärke.

Allt innehåll på webbplatsen, inklusive utan begränsning text, fotografier, grafik, layout och design, ägs av tvONE, eller tvONE har fått tillstånd att använda innehållet. Ingenting som finns på denna webbplats får tolkas som att det underförstås ge någon rätt eller licens att använda upphovsrättsskyddat material på webbplatsen. Trots det ovanstående kan du ladda ner en enda kopia av innehållet på webbplatsen för ditt personliga, icke-kommersiella bruk, förutsatt att alla upphovsrättsliga och andra äganderättsmeddelanden hålls intakta och förutsatt att du inte ändrar innehållet på något sätt.

Specifikationer och priser

 Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer och prissättning utan föregående meddelande.

Ansvarsfriskrivning; Skadeersättning

 Denna webbplats, dess innehåll och tillhörande tjänster tillhandahålls av USA på basis av "som det är" eller "som tillgängligt". Vi lämnar inga garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, för driften av denna webbplats, för information, innehåll, material eller produkter som ingår på denna webbplats, eller för funktionaliteten, för några tjänster som är associerade med den. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, avstår VI från alla underförstådda garantier, inklusive utan begränsning de underförstådda garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång.

Genom att använda webbplatsen bekräftar du att din användning av webbplatsen sker på egen risk. VI är inte ansvariga för skador av något slag som härrör från eller på annat sätt relaterade till din användning av webbplatsen, inklusive utan begränsning direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande och följdskador, även om vi har fått information om eller borde ha känt till möjlighet till sådana skador.

Vissa statliga lagar tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier eller uteslutning eller begränsning av vissa skador. om dessa lagar gäller dig, gäller vissa eller alla ovanstående ansvarsfriskrivningar, undantag eller begränsningar kanske inte för dig, och du kan ha ytterligare rättigheter.

Du samtycker till att skada, försvara och hålla skadlig tvONE, dess agenter, distributörer och dotterbolag, och deras tjänstemän, styrelseledamöter och anställda, från och mot alla anspråk, krav, skador, kostnader och utgifter, inklusive utan begränsning rimliga advokatavgifter , som härrör från eller är relaterat till din användning av webbplatsen eller ditt brott mot någon bestämmelse i dessa villkor eller någon garanti nedan.

Du samtycker till att om du är missnöjd med webbplatsen är din enda och exklusiva lösning att sluta använda webbplatsen.

Kontakta oss

Om du har en fråga angående webbplatspolicy, vänligen kontakta oss via e-post på:

tvONE

Attn: Juridisk avdelning

621 Wilmer Ave.

Cincinnati, OH 45226

eller per telefon på:

1-800-721-4044 NCSA

44 (0) 1843 8873300 EMEA

eller via e-post på

webbansvarig@tvone.com