fbpx
English English

CORIO2-produkter kräver följande kablar för att kunna kopplas till en dator:

För produkterna C2-4000, C2-5000 och C2-7000:
En standard "null-modem" -kabel - med ett 9-vägsuttag i båda ändar.

För alla andra CORIO2 (C2 och 1T-C2) produkter:
En vanlig 'rak' kabel - med ett 9-vägsuttag i ena änden och en 9-vägs kontakt i den andra.

'Rak' betyder att kabeln är en en-till-en-stiftanslutning (stift 1 till stift 1, stift 2 till stift 2, etc.).

'Null-modem' hänvisar till det faktum att det inte finns något modem som ansluter PC och CORIO2-enheten och därför måste kabeln korsa sändnings- (TX) och ta emot (RX) anslutningar - något modemet normalt gör. Detta betyder att datorns TX är ansluten till CORIO2-enhetens RX och vice versa.

 

RS-232 bakgrund:

RS232-standarden är ganska strikt i sina definitioner av ledningar och uttagskön, men det är också förvirrande nog att kabeltillverkare ibland får fel på ledningarna och uttaget - särskilt med hänvisningar till DTE, DCE, etc.

DTE är 'Data Terminal Equipment' (t.ex. en dator). DCE är 'datakommunikationsutrustning' (t.ex. ett modem). Således är en dator ansluten till ett modem (DTE till DCE) med ett enkelt kabeluttag. DTE-enheten (PC) hade en kontakt på den (dvs. stift) och DCE-enheten (modem) hade ett uttag - därav var kabeln bara tvungen att utföra en en-till-ledningsanslutning. Modemet kommunicerade med ett annat modem, passerade TX och RX under processen och DCE till DTE-kabel (plugg till uttag) kopplade det andra modemet till den andra datorn.

När två datorer är länkade ihop (dvs DTE till DTE) finns det inget modem i mitten för att korsa TX- och RX-signalerna - därför behöver du en speciell typ av kabel med uttag i båda ändar och TX- och RX-signalerna korsas- över inom den. Därav termen "null modem".