fbpx
English English
 
Trade Agreements Act (“TAA”) antogs den 26 juli 1979 och är avsedd att främja rättvis och öppen internationell handel.
Det kräver att den amerikanska regeringen endast får förvärva produkter som är amerikanskt tillverkade eller tillverkade i länder som är erkända för att stödja rättvis och öppen internationell handel. Lagen kräver vidare att entreprenörer måste intyga att var och en av deras slutprodukter som ska förvärvas av en statlig enhet i USA uppfyller kraven för tillverkningsplats.
 
tvONE följer villkoren i Trade Agreements Act (TAA).
 
Efterlevnad av TAA-reglerna säkerställer kvalificering för General Services Administration – GSA Schedule och andra federala upphandlingskontrakt.
 
TAA-efterlevnad betyder att en produkt har producerats eller genomgått en betydande omvandling inom USA eller ett utsett land. För en lista över TAA-utsedda länder, Klicka här.