fbpx
English English

 

Witamy na stronie internetowej tvONE, światowej klasy twórcy i producenta technologii konwersji wideo i dystrybucji sygnału AV. Data wejścia w życie niniejszych Warunków użytkowania („Warunki”) to 20 lipca 2017 r. Aktualna wersja niniejszych Warunków zastępuje i zastępuje wszelkie wcześniejsze warunki korzystania mające zastosowanie do tej Witryny.

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki, aby zrozumieć warunki dostępu i korzystania z Witryny i powiązanych usług. Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszych Warunkach w miarę rozwoju naszej Witryny, dlatego należy często odwiedzać tę witrynę. Dalsze korzystanie z Witryny i powiązanych usług po wszelkich opublikowanych zmianach Warunków oznacza zgodę na nie. Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami, nie korzystaj z naszej Witryny.

Polityka prywatności

Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas danych osobowych zgodnie z naszą Polityką prywatności, która zostaje niniejszym włączona do niniejszych Warunków. Kopię Polityki prywatności można znaleźć tutaj: https://tvone.com/privacy-policy

Dozwolonego użytku

Celem tej witryny jest dostarczanie informacji o naszych produktach i usługach. Udzielamy Ci ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej licencji na korzystanie z Witryny w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami. Niniejsza licencja nie obejmuje prawa do modyfikowania, reprodukcji, kopiowania lub odsprzedaży jakiejkolwiek zawartości Witryny; ominąć wszelkie środki techniczne służące do zapobiegania lub ograniczania dostępu do dowolnej części Witryny; używać jakichkolwiek narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do automatycznego gromadzenia i ekstrakcji danych w celu uzyskania dostępu do Witryny; naruszać lub usiłować naruszyć bezpieczeństwo Witryny; lub w celu zakłócenia lub usiłowania zakłócenia prawidłowego działania Witryny.

Zgadzasz się korzystać z tej Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z niniejszymi Warunkami. Przyjmujesz do wiadomości, że korzystasz z tej Witryny według naszego wyłącznego uznania, a Twoja licencja na korzystanie z Witryny może zostać przez nas wypowiedziana w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do odmowy świadczenia usług komukolwiek oraz do zablokowania lub uniemożliwienia dostępu do tej witryny i korzystania z niej w przyszłości. 

Twoje konto

Zanim będziesz mógł korzystać z niektórych usług związanych z tą witryną, może być konieczna rejestracja w Witrynie. Zgadzasz się i gwarantujesz, że wszystkie informacje, które przekazujesz nam za pośrednictwem tej witryny, w tym między innymi wszelkie dane kontaktowe i inne informacje rejestracyjne dotyczące Twojego konta, są zgodne z prawdą i dokładne.

Zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania wykonywane na Twoim koncie. Zgadzasz się natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego konta. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub inne obrażenia, które możesz ponieść w wyniku korzystania z konta użytkownika lub hasła przez inną osobę, za Twoją wiedzą lub bez niej.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Znaki towarowe, szata graficzna, logo i znaki usługowe wyświetlane w tej Witrynie są własnością tvONE i stron trzecich. Żadne informacje zawarte w tej Witrynie nie mogą być interpretowane jako przyznanie, przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakichkolwiek praw lub licencji na używanie jakiegokolwiek znaku towarowego.

Cała zawartość Witryny, w tym między innymi tekst, zdjęcia, grafika, układ i projekt, jest własnością tvONE lub tvONE otrzymała pozwolenie na wykorzystanie treści. Żadne informacje zawarte w tej Witrynie nie mogą być interpretowane jako przyznanie, przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, jakiegokolwiek prawa lub licencji na wykorzystanie jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim w Witrynie. Niezależnie od powyższego, możesz pobrać jedną kopię treści ze Strony do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności pozostaną nienaruszone i pod warunkiem, że nie zmodyfikujesz ich w żaden sposób.

Specyfikacje i ceny

 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji i cen bez powiadomienia.

Zrzeczenie się gwarancji; Odszkodowanie

 Niniejsza Witryna, jej zawartość i wszelkie powiązane usługi są dostarczane przez Stany Zjednoczone na zasadzie „tak jak jest” lub „w miarę dostępności”. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do działania tej Witryny, informacji, treści, materiałów lub produktów zawartych w tej Witrynie lub funkcjonalności jakichkolwiek usług z nią związanych. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, zrzekamy się wszelkich dorozumianych gwarancji, w tym bez ograniczeń dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw.

Korzystając z Witryny, potwierdzasz, że korzystasz z niej na własne ryzyko. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku lub w inny sposób związane z korzystaniem z witryny, w tym między innymi szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne i wynikowe, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani lub powinniśmy byli wiedzieć możliwość wystąpienia takich szkód.

Niektóre przepisy stanowe nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub wyłączenie lub ograniczenie niektórych szkód. jeśli te przepisy mają zastosowanie do Ciebie, niektóre lub wszystkie z powyższych zastrzeżeń, wyłączeń lub ograniczeń mogą Cię nie dotyczyć i możesz mieć dodatkowe prawa.

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić tvONE, jej agentów, dystrybutorów i podmioty stowarzyszone oraz ich funkcjonariuszy, dyrektorów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami, w tym między innymi rozsądnymi honorariami prawników. wynikające z lub związane z korzystaniem z Witryny lub naruszeniem przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek gwarancji na ich podstawie.

Zgadzasz się, że jeśli jesteś niezadowolony z Witryny, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z Witryny.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytanie dotyczące polityki Witryny, skontaktuj się z nami pod adresem:

tvONE

Do wiadomości: Dział prawny

621 Wilmer Avenue.

Cincinnati, OH 45226

lub telefonicznie pod numerem:

1-800-721-4044 NCSA

44 (0) 1843 8873300 EMEA

lub przez e-mail na adres

webmaster@tvone.com