fbpx
English English

av-project indienen


tvONE-indieningsformulier voor projectbescherming.
Vul dit formulier in voor de beoordeling van tvONE. Voor vragen over het programma of voor hulp bij systeemconfiguraties kunt u contact opnemen met uw
tvONE-vertegenwoordiger.
Velden met een * nodig

Voer uw bedrijfsnaam in

Contactgegevens wederverkoper

Vul de lead in voor dit projectbeschermingsformulier
Voer een naam in voor het project dat u indient
Voer het e-mailadres van de contactpersoon van de lead in
Voer het telefoonnummer van de hoofdcontactpersoon in #
Adres invoeren
Voeg extra adresgegevens toe
Ga je stad in
Voer uw staat of provincie in
Vul uw postcode of postcode in

Projectinformatiedetail

Voer in waarvoor uw systeem is ontworpen en het gebruik van de belangrijkste tvONE-component.
Voer de geschatte projectwaarde van tvONE-apparatuur in
Voer uw geschatte startdatum van het project in
Voer de producten in die u gebruikt in dit project of tvONE Quote#
Voer de organisatie van de eindgebruiker in
Voer het e-mailadres van de eindgebruiker in
Voer het telefoonnummer van de eindgebruiker in
Voer het adres in waar de apparatuur wordt geïnstalleerd
Voeg zo nodig aanvullende opmerkingen toe

tvONE-informatie

Selecteer je tvONE-vertegenwoordiger