fbpx
English English

 

Selamat datang di laman internet tvONE, pembangun dan pengeluar kelas dunia penukaran video dan teknologi pengedaran isyarat AV. Tarikh kuat kuasa Terma Penggunaan ini (“Syarat”) adalah 20 Julai 2017. Versi Terma ini menggantikan dan menggantikan apa-apa syarat penggunaan sebelumnya yang berlaku di Laman web ini.

Sila baca Syarat ini dengan teliti sehingga anda memahami syarat untuk mengakses dan menggunakan Laman web dan perkhidmatan yang berkaitan. Kami mungkin membuat perubahan pada Syarat ini dari semasa ke semasa semasa Laman web kami berkembang, jadi periksa kembali dengan kerap. Penggunaan Laman dan perkhidmatan berkaitan anda yang berterusan berikutan perubahan yang dibuat pada Syarat merupakan persetujuan anda kepada mereka. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Syarat, jangan gunakan Laman web kami.

Dasar Privasi

Dengan menggunakan laman web ini, anda menyetujui pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi kami seperti yang dibincangkan dalam Dasar Privasi kami, yang dengan ini dimasukkan ke dalam Syarat ini. Salinan Dasar Privasi boleh diakses di sini: https://tvone.com/privacy-policy

Penggunaan dibenarkan

Laman web ini bertujuan untuk memberikan maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kami. Kami memberi anda lesen terhad, tidak eksklusif, yang boleh dibatalkan untuk menggunakan Laman dengan cara yang selaras dengan Syarat ini. Lesen ini tidak termasuk hak untuk mengubah, memperbanyak, menyalin, atau menjual semula mana-mana kandungan Laman web; untuk memintas langkah-langkah teknikal yang digunakan untuk mencegah atau menyekat akses ke mana-mana bahagian Laman web; untuk menggunakan sebarang perlombongan data, robot, atau alat pengumpulan dan pengekstrakan data automatik yang serupa untuk mengakses Laman web; untuk melanggar atau cuba melanggar keselamatan Laman web; atau mengganggu atau cuba mengganggu kerja Laman web yang betul.

Anda bersetuju untuk menggunakan Laman web ini hanya untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan Syarat ini. Anda mengakui bahawa penggunaan laman web ini oleh anda adalah mengikut budi bicara kami, dan lesen anda untuk menggunakan Laman web ini boleh ditamatkan oleh kami pada bila-bila masa. Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa sahaja dan untuk menyekat atau menghalang akses dan penggunaan laman web anda di masa hadapan. 

Akaun Anda

Sebelum anda dapat menggunakan perkhidmatan tertentu yang berkaitan dengan laman web ini, anda mungkin perlu mendaftar di Laman web ini. Anda bersetuju dan menjamin bahawa semua maklumat yang anda berikan kepada kami melalui laman web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang maklumat hubungan dan maklumat pendaftaran lain untuk akaun anda, adalah benar dan tepat.

Anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda. Anda bersetuju untuk segera memberitahu kami mengenai penggunaan akaun anda secara tidak sah. Kami tidak bertanggungjawab atau tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kecederaan lain yang mungkin anda alami akibat orang lain menggunakan akaun pengguna atau kata laluan anda, sama ada dengan atau tanpa pengetahuan anda.

Cap Dagangan dan Hak Cipta

Tanda dagang, pakaian perdagangan, logo, dan tanda perkhidmatan yang dipaparkan di Laman web ini dimiliki oleh tvONE dan pihak ketiga. Tidak ada yang terkandung di Laman ini yang boleh ditafsirkan sebagai pemberian, secara tersirat, estoppel, atau sebaliknya, hak atau lesen untuk menggunakan sebarang tanda dagangan.

Semua konten di Situs, termasuk tanpa batasan teks, foto, grafik, susun atur, dan reka bentuk, dimiliki oleh tvONE, atau tvONE telah diberi izin untuk menggunakan konten tersebut. Tidak ada yang terkandung di dalam Laman ini yang boleh dianggap sebagai pemberian, secara tersirat, estoppel, atau sebaliknya, hak atau lesen untuk menggunakan bahan berhak cipta di Laman ini. Walau apa pun yang disebutkan di atas, anda boleh memuat turun satu salinan kandungan di Laman ini untuk kegunaan peribadi, bukan komersial, dengan syarat semua hak cipta dan pemberitahuan hak milik lain tetap utuh dan dengan syarat anda tidak mengubah kandungan dengan cara apa pun.

Spesifikasi dan Harga

 Kami berhak untuk mengubah spesifikasi dan harga tanpa pemberitahuan.

Penafian Waranti; Ganti rugi

 Laman web ini, kandungannya, dan perkhidmatan yang berkaitan disediakan oleh AS berdasarkan "sebagaimana adanya" atau "sebagaimana tersedia". Kami tidak membuat pernyataan atau jaminan dalam bentuk apa pun, tersurat atau tersirat, mengenai pengoperasian Laman web ini, terhadap maklumat, kandungan, bahan, atau produk yang disertakan di Laman ini, atau kefungsian, setiap perkhidmatan yang berkaitan dengannya. Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, KAMI menolak semua jaminan tersirat, termasuk tanpa batasan jaminan tersirat untuk diperdagangkan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, dan bukan pelanggaran.

Dengan menggunakan Laman web, anda mengakui bahawa penggunaan laman web anda adalah atas risiko anda sendiri. KAMI tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web anda, termasuk tanpa had kerosakan langsung, tidak langsung, insidental, hukuman, dan akibatnya, walaupun kami telah diberitahu atau semestinya telah mengetahui mengenai kemungkinan berlaku kerosakan tersebut.

Undang-undang negara tertentu tidak membenarkan pembatasan jaminan tersirat atau pengecualian atau pembatasan kerosakan tertentu. jika undang-undang ini berlaku untuk anda, beberapa atau semua penafian, pengecualian, atau batasan di atas mungkin tidak berlaku untuk anda, dan anda mungkin mempunyai hak tambahan.

Anda bersetuju untuk mengganti rugi, mempertahankan, dan memegang tvONE yang tidak berbahaya, ejen, pengedar, dan sekutunya, dan pegawai, pengarah, dan pekerjanya, dari dan terhadap sebarang tuntutan, tuntutan, kerosakan, kos, dan perbelanjaan, termasuk tanpa batasan yuran peguam yang munasabah , yang timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan Laman oleh anda atau pelanggaran anda terhadap apa-apa peruntukan Syarat ini atau sebarang jaminan di bawah ini.

Anda bersetuju bahawa jika anda tidak berpuas hati dengan Laman web ini, satu-satunya ubat eksklusif anda adalah berhenti menggunakan Laman web ini.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai dasar Laman, sila hubungi kami melalui pos di:

tvONE

Attn: Jabatan Perundangan

621 Wilmer Ave.

Cincinnati, OH 45226

atau melalui telefon di:

1-800-721-4044 NCSA

44 (0) 1843 8873300 EMEA

atau melalui e-mel di

webmaster@tvone.com