fbpx
English English

 

Sve oglašene cijene moraju se podudarati ili premašivati ​​cijenu navedenu za svaki proizvod u stupcu „MAPA” kako je dostavljeno distributeru na najnovijem dostupnom cjeniku koji je dostavio tvONE ili njegovi predstavnici.

 • Oglašavana cijena definira se kao bilo koja javno vidljiva ili automatski generirana informacija o cijeni, koja uključuje, ali nije ograničena na:
  • Tiskani materijal koji sadrži informacije o cijeni tvONE proizvoda
   • Prikažite oglašavanje u bilo kojoj publikaciji koju su kupili i postavili prodavači ili zastupnici prodavača.
   • Izravna pošta koju su razvili i distribuirali preprodavači ili posrednici.
   • Sve tiskane, javno dostupne informacije koje pruža prodavač ili zastupnici prodavača.
  • Elektronički mediji koji prikazuju informacije o cijeni tvONE proizvoda
   • Web stranice kojima upravljaju prodavač ili zastupnici prodavača.
   • Internet forumi o javnoj kupnji ili vodiči za cijene. To uključuje cijene prikazane na stranicama "košarica" ​​ili "naplata".
   • Automatski generirani i javno dostupni popusti bilo koje vrste.
 • Lijekovi
  • tvONE zadržava pravo odbiti bilo koju narudžbu ili dio bilo koje narudžbe.
  • Proizvodi na narudžbenicama za prodavače mogu se usporediti s mrežnim web mjestima prodavača i portalima za daljnju prodaju. Ako se bilo koji proizvod na web mjestu ili portalu za daljnju prodaju prikazuje onako kako se oglašava ispod tvONE Minimalne oglašene cijene, tvONE može odbiti ispuniti narudžbu ili određenu stavku na narudžbi.
  • Razina popusta na kupnju prodavača može se smanjiti bez prethodne najave koja stupa na snagu odmah od datuma kada tvONE ili tvONE-ovi agenti priznaju nepridržavanje MAP pravila.