fbpx
English English

 

Velkommen til tvONE's, verdensklasse udvikler og producent af videokonvertering og AV-signalfordelingsteknologi. Ikrafttrædelsesdatoen for disse brugsbetingelser ("vilkår") er 20. juli 2017. Den aktuelle version af disse vilkår erstatter og erstatter alle tidligere brugsvilkår, der gælder for dette websted.

Læs disse vilkår omhyggeligt, så du forstår betingelserne for at få adgang til og bruge webstedet og tilknyttede tjenester. Vi kan foretage ændringer i disse vilkår fra tid til anden, når vores websted udvikler sig, så kom tilbage ofte. Din fortsatte brug af webstedet og tilknyttede tjenester efter eventuelle indsendte ændringer af vilkårene udgør dit samtykke til dem. Hvis du ikke accepterer vilkårene, skal du ikke bruge vores websted.

Privatlivspolitik

Ved at bruge dette websted giver du dit samtykke til vores indsamling og brug af personlige oplysninger som beskrevet i vores fortrolighedspolitik, som hermed er indarbejdet i disse vilkår. En kopi af fortrolighedspolitikken kan fås her: https://tvone.com/privacy-policy

Tilladt brug

Dette websted er beregnet til at give information om vores produkter og tjenester. Vi giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, tilbagekaldelig licens til at bruge webstedet på en måde, der er i overensstemmelse med disse vilkår. Denne licens inkluderer ikke retten til at ændre, reproducere, kopiere eller videresælge noget af indholdet på webstedet; at omgå alle tekniske foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til nogen del af webstedet; at bruge ethvert datamining, robotter eller lignende automatiserede dataindsamlings- og ekstraktionsværktøjer til at få adgang til webstedet; at krænke eller forsøge at krænke webstedets sikkerhed; eller at blande sig i eller forsøge at blande sig i korrekt funktion af webstedet.

Du accepterer kun at bruge dette websted til lovlige formål og i overensstemmelse med disse vilkår. Du anerkender, at din brug af dette websted er efter vores eget skøn, og din licens til at bruge webstedet kan til enhver tid opsiges af os. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at nægte nogen at yde service og blokere eller forhindre din fremtidige adgang til og brug af dette websted. 

Din konto

Inden du kan gøre brug af visse tjenester, der er knyttet til dette websted, skal du muligvis registrere dig på webstedet. Du accepterer og garanterer, at alle oplysninger, du giver os via dette websted, inklusive men ikke begrænset til nogen kontaktoplysninger og andre registreringsoplysninger til din konto, er sandfærdige og nøjagtige.

Du accepterer at påtage dig ansvaret for alle aktiviteter, der finder sted under din konto. Du accepterer straks at underrette os om enhver uautoriseret brug af din konto. Vi er hverken ansvarlige for eller ansvarlige for tab eller anden skade, som du måtte lide som følge af, at en anden bruger din brugerkonto eller adgangskode, hverken med eller uden din viden.

Varemærker og ophavsret

Varemærkerne, påklædningen, logoerne og servicemærkerne, der vises på dette websted, ejes af tvONE og tredjeparter. Intet indeholdt på dette websted kan fortolkes som indrømmelse, implicit, estoppel eller på anden måde, nogen ret eller licens til at bruge et varemærke.

Alt indhold på webstedet, inklusive uden begrænsning tekst, fotografier, grafik, layout og design, ejes af tvONE, eller tvONE har fået tilladelse til at bruge indholdet. Intet indeholdt på dette websted kan fortolkes som indrømmelse, implicit, estoppel eller på anden måde, nogen ret eller licens til at bruge ethvert copyrightbeskyttet materiale på webstedet. Uanset det foregående kan du downloade en enkelt kopi af indholdet på webstedet til din personlige, ikke-kommercielle brug, forudsat at alle ophavsretlige og andre beskyttede beskeder holdes intakte og forudsat at du ikke ændrer indholdet på nogen måde.

Specifikationer og priser

 Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer og priser uden varsel.

Ansvarsfraskrivelse; Skadesløsholdelse

 Dette websted, dets indhold og eventuelle tilknyttede tjenester leveres af USA på basis af "som det er" eller "som tilgængeligt". Vi fremsætter ingen erklæringer eller garantier af nogen art, udtrykkeligt eller underforstået, for driften af ​​dette websted, for information, indhold, materialer eller produkter, der er inkluderet på dette websted, eller for funktionaliteten af ​​tjenester tilknyttet dertil. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, fraskriver WE os alle underforståede garantier, herunder uden begrænsning de underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse.

Ved at bruge webstedet anerkender du, at din brug af webstedet sker på din egen risiko. VI er ikke ansvarlig for skader af nogen art, der opstår eller på anden måde er relateret til din brug af webstedet, herunder uden begrænsning direkte, indirekte, tilfældige, straffende og følgeskader, selvom vi er blevet underrettet om eller burde have kendt til mulighed for sådanne skader.

Visse statslovgivninger tillader ikke begrænsninger af underforståede garantier eller udelukkelse eller begrænsning af visse skader. hvis disse love gælder for dig, gælder nogle af eller alle ovenstående ansvarsfraskrivelser, udelukkelser eller begrænsninger muligvis ikke for dig, og du har muligvis yderligere rettigheder.

Du accepterer at skadesløse, forsvare og holde tvONE, dets agenter, distributører og associerede selskaber og deres officerer, direktører og ansatte uskadelige fra og mod ethvert krav, krav, skader, omkostninger og udgifter, herunder uden begrænsning rimelige advokatsalær , der stammer fra eller er relateret til din brug af webstedet eller din overtrædelse af nogen bestemmelse i disse vilkår eller enhver garanti nedenfor.

Du accepterer, at hvis du er utilfreds med webstedet, er dit eneste og eksklusive middel at afbryde brugen af ​​webstedet.

Kontakt os

Hvis du har et spørgsmål angående webstedspolitik, bedes du kontakte os via mail på:

tvONE

Attn: Juridisk Afdeling

621 Wilmer Ave.

Cincinnati, OH 45226

eller telefonisk på:

1-800-721-4044 NCSA

44 (0) 1843 8873300 EMEA

eller via email på

webmaster@tvone.com