fbpx
English English

 

Vítejte na internetových stránkách společnosti tvONE, světového vývojáře a výrobce technologie pro konverzi videa a distribuci AV signálu. Datum účinnosti těchto Podmínek používání („Podmínky“) je 20. července 2017. Aktuální verze těchto Podmínek nahrazuje a nahrazuje jakékoli předchozí podmínky použití vztahující se na tento web.

Přečtěte si pozorně tyto podmínky, abyste porozuměli podmínkám přístupu a používání stránek a souvisejících služeb. Jak se náš web vyvíjí, můžeme tyto podmínky čas od času měnit, proto je často kontrolujte. Vaše další používání webu a souvisejících služeb po jakýchkoli zveřejněných změnách podmínek představuje váš souhlas s nimi. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím náš web.

Zásady ochrany osobních údajů

Používáním tohoto webu souhlasíte s naším shromažďováním a používáním osobních údajů, jak je popsáno v našich zásadách ochrany osobních údajů, které jsou tímto začleněny do těchto podmínek. Kopii zásad ochrany osobních údajů naleznete zde: https://tvone.com/privacy-policy

Povolené použití

Účelem tohoto webu je poskytovat informace o našich produktech a službách. Udělujeme vám omezenou, nevýhradní a odvolatelnou licenci k používání stránek způsobem, který je v souladu s těmito podmínkami. Tato licence nezahrnuje právo upravovat, reprodukovat, kopírovat nebo prodávat jakýkoli obsah webu; obejít jakákoli technická opatření použitá k zabránění nebo omezení přístupu k jakékoli části Stránek; používat jakékoli těžební nástroje, roboty nebo podobné automatizované nástroje pro shromažďování a extrakci dat pro přístup na web; porušovat nebo se pokoušet narušit zabezpečení webu; nebo zasahovat do správného fungování webu nebo se do něj pokoušet zasahovat.

Souhlasíte s používáním této stránky pouze pro zákonné účely a v souladu s těmito podmínkami. Berete na vědomí, že vaše používání tohoto webu je podle našeho výhradního uvážení, a vaše licence k používání tohoto webu může být kdykoli ukončena. Vyhrazujeme si právo podle našeho výhradního uvážení odmítnout komukoli službu a zablokovat nebo zabránit vašemu budoucímu přístupu a používání tohoto webu. 

Váš účet

Než budete moci využívat určité služby spojené s tímto webem, možná se budete muset na tomto webu zaregistrovat. Souhlasíte a zaručujete, že všechny informace, které nám poskytnete prostřednictvím tohoto webu, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli kontaktních údajů a dalších registračních údajů pro váš účet, jsou pravdivé a přesné.

Souhlasíte s tím, že přijmete odpovědnost za všechny aktivity, ke kterým dojde na vašem účtu. Souhlasíte, že nás budete okamžitě informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu. Nejsme zodpovědní ani nezodpovídáme za žádné ztráty nebo jiná zranění, která vám mohou vzniknout v důsledku toho, že někdo jiný použije váš uživatelský účet nebo heslo, ať už s vaším vědomím nebo bez něj.

Ochranné známky a autorská práva

Ochranné známky, obchodní oblečení, loga a servisní značky zobrazené na tomto webu jsou vlastnictvím tvONE a třetích stran. Nic obsažené na tomto webu nelze vykládat tak, že by implicitně, estoppelem nebo jiným způsobem poskytovalo jakékoli právo nebo licenci k použití jakékoli ochranné známky.

Veškerý obsah na webu, včetně, ale bez omezení, textu, fotografií, grafiky, rozvržení a designu, je ve vlastnictví tvONE, nebo tvONE bylo uděleno povolení k použití obsahu. Nic obsažené na tomto webu nelze vykládat tak, že by implicitně poskytlo jakékoli právo nebo licenci k použití jakéhokoli materiálu chráněného autorskými právy na tomto webu. Bez ohledu na výše uvedené si můžete stáhnout jednu kopii obsahu na webu pro své osobní, nekomerční použití, za předpokladu, že veškerá upozornění na autorská práva a další vlastnická práva zůstanou nedotčena a za předpokladu, že obsah žádným způsobem nezměníte.

Specifikace a ceny

 Vyhrazujeme si právo měnit specifikace a ceny bez předchozího upozornění.

Zřeknutí se záruk; Odškodnění

 Tato stránka, její obsah a veškeré související služby jsou poskytovány USA „jak jsou“ nebo „jak jsou k dispozici“. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, pokud jde o provoz tohoto webu, k informacím, obsahu, materiálům nebo produktům zahrnutým na tomto webu, ani k funkčnosti jakýchkoli služeb s nimi spojených. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony se WE zříkáme všech předpokládaných záruk, mimo jiné včetně implicitních záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení.

Používáním tohoto webu potvrzujete, že jeho používání je na vaše vlastní riziko. Neneseme odpovědnost za škody jakéhokoli druhu, které vzniknou z vašeho používání webu nebo s ním jinak souvisejí, mimo jiné včetně přímých, nepřímých, náhodných, represivních a následných škod, i když jsme byli o tom informováni nebo bychom měli vědět možnost takových škod.

Některé státní zákony neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo vyloučení nebo omezení určitých škod. pokud se na vás tyto zákony vztahují, nemusí se na vás vztahovat některá nebo všechna výše uvedená vyloučení odpovědnosti, vyloučení nebo omezení a můžete mít další práva.

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete hájit a chránit společnost tvONE, její zástupce, distributory a přidružené společnosti a jejich vedoucí pracovníky, ředitele a zaměstnance před a proti jakýmkoli nárokům, nárokům, škodám, nákladům a výdajům, mimo jiné včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení , vyplývající z nebo související s vaším používáním stránek nebo s porušením jakéhokoli ustanovení těchto podmínek nebo jakékoli záruky podle těchto podmínek.

Souhlasíte s tím, že pokud nejste spokojeni se stránkou, vaším jediným a výlučným řešením je přestat ji používat.

Kontaktujte nás

Pokud máte dotazy týkající se zásad stránek, kontaktujte nás prosím poštou na adrese:

tvONE

Attn: Právní oddělení

621 Wilmer Ave.

Cincinnati, OH 45226

nebo telefonicky na:

1-800-721-4044 NCSA

44 (0) 1843 8873300 EMEA

nebo e-mailem na adrese

webmaster@tvone.com