fbpx
English English

 

Všechny inzerované ceny se musí shodovat nebo překračovat cenu uvedenou u každého produktu ve sloupci „MAP“, jak je poskytována prodejci v nejaktuálnějším dostupném ceníku poskytnutém společností tvONE nebo jejími zástupci.

 • Inzerované ceny budou definovány jako jakékoli veřejně viditelné nebo automaticky generované informace o ceně, které budou mimo jiné zahrnovat:
  • Tištěný materiál obsahující informace o ceně produktů tvONE
   • Zobrazovat reklamu v jakékoli publikaci zakoupené a umístěné prodejcem nebo zástupci distributora.
   • Přímá pošta vyvinutá a šířená prodejcem nebo agenty prodejce.
   • Veškeré tištěné, veřejně dostupné informace poskytnuté prodejcem nebo agenty prodejce.
  • Elektronická média zobrazující informace o cenách produktů tvONE
   • Webové stránky provozované prodejcem nebo prodejními agenty.
   • Fóra online veřejného nakupování nebo cenoví průvodci. To zahrnuje ceny zobrazené na stránkách „nákupního košíku“ nebo „pokladny“.
   • Automaticky generované a veřejně dostupné slevy jakéhokoli druhu.
 • Opravné prostředky
  • tvONE si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli objednávku nebo část jakékoli objednávky.
  • Produkty na nákupních objednávkách distributora lze srovnávat s online webovými stránkami a portály prodejců. Pokud se některý produkt na webu nebo portálu pro další prodej zobrazí jako inzerovaný pod minimální inzerovanou cenou tvONE, může tvONE odmítnout splnit objednávku nebo konkrétní řádkovou položku v objednávce.
  • Úroveň slevy na nákup u prodejce může být snížena bez předchozího upozornění s okamžitou účinností od data, kdy tvONE nebo agenti tvONE uznají nesoulad se zásadami MAP.